VTT UPDATE CORONA PANDEMIE (APRIL 22)

Dit is een update per 22 april.

Op dit moment gaan alle NK’s van het Voetbal Talenten Toernooi door. Op 14 mei zal opnieuw worden geavalueerd. Dan zal per NK in samenwerking met de gastclubs definitief een beslissing worden genomen.

De bestaande maatregelen van de overheid ter bestrijding van de corona pandemie zijn tot 20 mei verlengd. Voor kinderen en jongeren zijn er afgezwakte maatregelen: Sporten wordt onder voorwaarden weer mogelijk gemaakt. Op 13 mei maakt de overheid bekend of en tot wanneer de maatregelen worden verlengd en in hoeverre deze worden aangescherpt of afgezwakt. Op 14 mei zal het VTT opnieuw evalueren en per NK definitieve besluiten nemen.

Jeugd mag weer sporten: geen uit-wedstrijden in elk geval tot 20 mei

JO8 t/m JO13 mogen weer voetballen (beperkt tot trainen en onderlinge wedstrijden) zonder aangepast spelsysteem. JO14 en ouder dient wel rekening te houden met deze 1,5 meter regel en dus een aangepast spelsysteem te hanteren. Teams kunnen dus weer trainen en onderling wedstrijden spelen, JO14 in aangepaste spelvormen waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Op dit moment worden wedstrijden waarbij reizen noodzakelijk is afgeraden door de overheid tot 20 mei. Dit advies zal moeten worden kunnen afgezwakt voor de exacte datum van het NK in juni om dat NK door te kunnen laten gaan. Bijft dit advies echter staan voor de dag van het NK wordt mogelijk tot afgelasting overgegaan mits beperking van het aantal bestuurders en volwassenen per team dergelijk afreizen dan wel mogelijk maakt. Hierover zal meer bekend worden door de persconferentie van de overheid op 13 mei en via ons persbericht op 14 mei.

Protocol voor NK’s in juni

Indien het op de datum van het NK is toegestaan met de spelers af te reizen naar het sportpark van het NK – al dan niet met een minimaal aantal bestuurders en begeleiding – gelden de volgende maatregelen.

Het aantal personen op het sportpark zal sterk gereduceerd worden. Alleen spelers en de noodzakelijke begeleiding worden toegestaan op het sportpark. Het maximaal aantal personen voor de begeleiding zal het noodzakelijk aantal bestuurders van de auto’s voor het team zijn tenzij 1 van de vaste begeleiders nog geen rijbewijs heeft. Er zullen geen scheidsrechters actief zijn maar alleen de noodzakelijke personen van het wedstrijdbureau en de toernooi-manager van het VTT. De 1,5 meter regel zal overal op het sportpark worden toegepast en kantine en kleedkamers worden mogelijk volledig gesloten of gedeeltelijk geopend (afhankelijk van maatregelen die gelden in juni).

Het contact tussen de begeleiding en de spelers zal tijdens de wedstrijden tot het minimale worden gereduceerd waarbij desinfectie van de handen zowel voor- als na de wedstrijden een standaard regel wordt. Conform de richtlijnen van de overheid zal het voetbalspel voor JO14 en ouder zodanig worden aangepast dat direct contact tussen de spelers niet plaats kan hebben. Meer informatie hierover volgt later.

Ook gaan er aparte regels gelden voor verblijf in de kleedkamers indien deze beperkt gebruikt mogen worden in juni en aanvullende maatregelen voor verblijf op en om de velden in het algemeen.

De kantine zal van te voren bestellingen opnemen via de organisatie van het VTT en op de dag van het NK deze bestelling op verantwoorde wijze aanbieden om af te halen of de teams zullen worden aangegeven zelf eten en drinken mee te nemen.

De opening- en eindceremonie van het NK zullen ook worden aangepast zodat de 1,5 meter regel strikt kan worden nageleefd.

1,5 meter samenleving en waakzaam blijven

Voorzichtige en wellicht zelfs enigszins bemoedigende ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen om de corona-pandemie tegen te gaan en de stand van zaken daarmee, zo bleek vandaag bij de persconferentie van de overheid. Het is nu zaak waakzaam te zijn en de 1,5 meter regels goed na te leven juist nu er op sommige gebieden enige verlichting komt, anders snijden we ons in de vingers.

Let wel: Bij de beslissing NK’s door te laten gaan of af te gelasten blijft de gezondheid op nummer 1 staan en zal afgelasting plaats hebben indien noodzakelijk. Tegelijkertijd voelen we de verantwoording om weloverwogen keuzes te maken en aandacht en energie te blijven schenken aan de veranderende omstandigheden en ontwikkelingen de afgelopen en komende periode. We zijn hoopvol maar ook realistisch en zullen alleen een juiste keuze maken: Afgelasting indien dit noodzakelijk blijkt, of doorgang indien dit mogelijk blijkt.

Eerder werden 4 scenario’s bekend gemaakt op basis van het persbericht van 31 maart jl.

Volgende evaluatie moment: 14 mei (een dag na de nieuwe persconferentie van de overheid).