VTT UPDATE CORONA PANDEMIE (MAART 31)

Dit is een update per 31 maart.

Op dit moment gaan alle NK’s van het Voetbal Talenten Toernooi door.

Op dit moment is doorgang van alle NK’s mogelijk gezien de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd (zie verder naar onder) t/m 28 april en voor evenementen met een vergunningsplicht tot 1 juni. Het volgende evaluatie moment is in principe 22 april, een dag na de volgende persconferentie van onze overheid m.b.t. de stand van zaken van de landelijke aanpak van de corona pandemie en status van de afgekondigde maatregelen.

De NK’s zullen alleen ook echt kunnen blijven doorgaan als 1) de overheid dat blijft toestaan en 2) de mensen ook weer het gevoel hebben dat op dat moment het goed kan om naar zo’n evenement weer af te reizen. Dat tweede punt zal sterk afhangen van het eerste punt. Op dit moment kan men organiseren, de overheidsmaatregelen laten daar nu ook zeker ruimte toe, er is reden om hoopvol te zijn maar er zal geen risico worden genomen: De bestrijding van de corona pandemie en ieders welzijn staat voorop.

We leggen hieronder uit wat de maatregelen van de overheid exact nu zijn (per 31 maart) en hoe deze van invloed zijn op onze voetbalwereld (van ere-divisie tot de (beker)cometities van de KNVB en de NK’s van het Voetbal Talenten Toernooi).

Op 31 maart heeft de overheid de maatregelen m.b.t. de corona pandemie die waren ingesteld t/m 6 april verlengd t/m 28 april. Het heeft laten doorschemeren dat er een kans is dat deze maatregelen al dan niet afgezwakt ook dan zouden kunnen worden verlengd, al is dat niet zeker. Dat is allemaal afhankelijk van hoe zeer wij de pandemie cq. de snelheid van de verspreiding van het virus onder controle krijgen de komende weken.

Verder blijft de regel bestaan dat tot 1 juni grote evenementen waarvoor een vergunningsplicht geldt niet zijn toegestaan. Het is in het kader van de voetbalsport dan ook om deze reden dat de ere-divisie (waarvan de wedstrijden grote evenementen zijn waarvoor een vergunning nodig is) tot die tijd geen wedstrijden kan plannen. Of de ere-divisie nog wordt afgemaakt na 1 juni eventueel op een alternatieve manier of juist niet meer wordt afgemaakt en bv. ongeldig wordt verklaard wordt nog door de KNVB bepaald.

Voor gewone bijeenkomsten zoals bv. scholen en dergelijke maar ook bv. een jeugdtoernooi als het Voetbal Talenten Toernooi geldt op dit moment dat deze t/m 28 april niet mogelijk zijn en mogelijk wordt die periode verlengd, dat weten we pas op 21 april als de overheid dat bekend maakt. Op 22 april kunt u dus een nieuwe update verwachten van ons.

Omdat de periode na 28 april veels te kort is om voor de KNVB nog de hele competitie en het hele bekertoernooi af te maken voor alle teams (dat zou dan allemaal in mei moeten gebeuren) is besloten die te annuleren. De competities en bekertoernooien worden vanaf 28 april (de dag dat sportparken op dit moment weer gebruikt zouden kunnen worden) dus niet afgelast omdat de overheid ze niet toestaat maar simpwelweg omdat zo ontzettend veel wedstrijden niet meer in de maand mei, en mogelijk nog wat van juni erbij, kunnen worden ingepland. Daarbij komt dat de periode t/m 28 april ook nog eens kan worden verlengd.

Die maatregelen hoeft het Voetbal Talenten Toernooi niet te nemen voor de NK’s in juni omdat dit eendaagse evenementen zijn en er geen probleem met de planning is. Voor het Voetbal Talenten Toernooi is het van belang dat de NK’s in juni van de overheid mogen doorgaan (dat is nu het geval) en dat er dan ook een sfeer weer is ontstaan (bij ons als Voetbal Talenten Toernooi, bij de gastclub en de deelnemers) dat het prima is om dat soort evenementen weer te houden. Er zijn wat dat betreft 4 scenario’s voor de NK’s op dit moment.

Alleen voor die paar NK’s op 30 mei geldt wel extra aandacht omdat deze datum gevoelsmatig anders ligt dan elke andere datum in juni. Dit communiceren wij met de finalisten die zich hebben geplaatst voor deze NK’s. Ook de finalisten van alle andere NK’s in juni krijgen de komende week nog bericht.

Wij wensen uw vereniging ten tijde van deze corona pandemie een zo spoedig mogelijke hervatting van alle activiteiten toe en u als lezer samen met uw familie en dierbaren veel gezondheid in de komende periode. 

Deze periode zal voorbij gaan en laten we in de tussentijd onze verantwoording nemen, de waardevolle en wetenschappelijk onderbouwde adviezen van onze overheid opvolgen en goed voor elkaar zorgen. Wij benadrukken dan nogmaals ook dat de NK’s weliswaar nu kunnen doorgaan maar dat wij heel goed de ontwikkelingen volgen en op 22 april dus weer een nieuwe afweging maken n.a.v. nieuwe persconferentie vanuit de overheid.

Dat gezegd hebbende kijken wij er nu alvast enorm naar uit de teams die zich hebben weten te plaatsen dit seizoen voor het NK aan het einde van het seizoen te mogen ontvangen op het NK Voetbal Talenten Toernooi in een hopelijk stuk ‘gezonder’ Nederland weer komende zomer.

Een klein ‘nieuwtje’ is wel dat er intern is besloten dat mocht er toch sprake zijn van afgelasting van een NK er op een ludieke manier toch invulling zal worden gaan gegeven aan het Nederlands Kampioenschap: Niet op het veld maar online in contact met onze contactpersonen van de finalisten. Er zal een Nederlands Kampioen worden bekend gemaakt in dat geval door een alternatief spel niet op het veld.

M.b.t. de deelnamevergoeding: Als een NK onverhoopt toch geen doorgang kan hebben op de geplande datum direct of indirect i.v.m. de corona pandemie zal de betaalde deelnamevergoeding te allen tijde inzetbaar zijn voor dat NK op een andere datum of indien gewenst elk ander toernooi in 2020-2021. Zo hoeven de aan de NK’s deelnemende teams zich geen zorgen te maken over hun budget. Voor het VTT, dat alle NK’s op dit moment van organisatie en voorbereiding voorziet en financieert is het een haalbare en overkomelijke omstandigheid om te kunnen anticiperen op budget vermindering in de toekomst omdat het VTT een sterke organisatie is mede dankzij de inzet van vele gastclubs en deelnemende teams de afgelopen jaren. Wij vinden het belangrijk dat alle teams uiteindelijk een toernooi kunnen spelen. 

DK’S 2020-2021

BINNENKORT WORDEN DE EERSTE DATUMS EN LOKATIES VAN DE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN VAN 2020-2021 BEKEND GEMAAKT. VANAF DAT MOMENT IS HET MOGELIJK UW NIEUWE TEAMS AAN TE MELDEN.