VTT UPDATE CORONA PANDEMIE (MAART 23)

Wij wensen uw vereniging ten tijde van deze corona pandemie een zo spoedig mogelijke hervatting van alle activiteiten toe en u als lezer samen met uw familie en dierbaren veel gezondheid in de komende periode. 

Deze periode zal voorbij gaan en laten we in de tussentijd onze verantwoording nemen, de waardevolle en wetenschappelijk onderbouwde adviezen van onze overheid opvolgen en goed voor elkaar zorgen. Wij hebben onze laatst resterende DK’s in maart en april dan ook afgelast.

Dat gezegd hebbende kijken wij er alvast enorm naar uit de teams die zich hebben weten te plaatsen dit seizoen voor het NK aan het einde van het seizoen (juni) te mogen ontvangen op het NK Voetbal Talenten Toernooi in een hopelijk stuk ‘gezonder’ Nederland weer komende zomer.

Desalniettemin stelt het VTT dat als een NK onverhoopt toch geen doorgang kan hebben op de geplande datum direct of indirect i.v.m. de corona pandemie de betaalde deelnamevergoeding te allen tijde inzetbaar is voor dat NK op een andere datum of indien gewenst elk ander toernooi in 2020-2021. Zo hoeven de aan de NK’s deelnemende teams zich geen zorgen te maken over hun budget. Voor het VTT, dat alle NK’s op dit moment van organisatie en voorbereiding voorziet en financieert is het een haalbare en overkomelijke omstandigheid om te kunnen anticiperen op budget vermindering in de toekomst omdat het VTT een sterke organisatie is mede dankzij de inzet van vele gastclubs en deelnemende teams de afgelopen jaren. Wij vinden het belangrijk dat alle teams uiteindelijk een toernooi kunnen spelen.

Dat gezegd hebbende benadrukken wij dat alle NK’s op dit moment door zullen gaan – eventueel in aangepaste vorm zodat aan alle voorzorgsmaatregelenen op dat moment geldende wordt voldaan – en dat wij uitkijken naar de komst van alle geplaatste teams.

aanvulling avond 23 maart: Deelnemers aan NK’s gepland op 30 mei krijgen z.s.m. bericht over de verdere gang van zaken n.a.v. de door de overheid aangescherpte maatregelen t/m 6 april maar een aparte regel daarbij tot 1 juni: geen doorgang voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is. Dat geldt niet voor het Voetbal Talenten Toernooi. U verneemt snel van ons hierover.

DK’S 2020-2021

BINNENKORT WORDEN DE EERSTE DATUMS EN LOKATIES VAN DE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN VAN 2020-2021 BEKEND GEMAAKT. VANAF DAT MOMENT IS HET MOGELIJK UW NIEUWE TEAMS AAN TE MELDEN.