PROTOCOL VERANTWOORD VOETBALLEN (SPORTEN)

Nu de overheid sporten door de jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april weer toestaat en stimuleert zijn hiervoor aparte regels opgesteld om dit verantwoord te kunnen doen.

Voor kinderen t/m 12 jaar (O13) en voor jeugd van 13 t/m 18 jaar (vanaf O14) zijn door NOC-NSF regels opgemaakt in het Protocol Verantwoord Sporten.

Inmiddels zijn de gastclubs van alle NK’s van het VTT van 30 mei t/m eind juni op de hoogte gebracht van de nieuwe evaluatie datum om een definitieve beslissing te nemen omtrent afgelasting of doorgang van de NK’s: Deze evaluatie datum is 14 mei, een dag na de nieuwe persconferentie van de overheid waarop het bekend maakt welke maatregelen voor de periode na 20 mei (en in juni) zullen gelden. De overheid is inmiddels door het Voetbal Talenten Toernooi benaderd om advies over het te nemen besluit. Indien het advies zal zijn nu al tot afgelasting over te gaan zal de datum van 14 mei niet hoeven te worden afgewacht.

Uitgangspunt is om te beslissen of de NK’s een bijdrage kunnen leveren aan een verantwoord sport aanbod voor de betreffende doelgroepen. Zonder publiek en met een aangepast kantine en kleedkamer beleid zullen dergelijke dagen er uit gaan zien strikt als sport activiteiten voor de jeugd zoals door het protocol toegestaan.

Eerder bracht het VTT al een persbericht naar buiten met daarin een update van de stand van zaken n.a.v. de meest recente persconferentie van de overheid 21 april jl.

Nu een duidelijk protocol bekend is gemaakt door NOC-NSF wordt het steeds duidelijker binnen welke regels een NK zou kunnen plaats hebben voor de deelnemende jeugd. Veel zal afhangen van de mogelijkheid na 20 mei voor de periode t/m juni om met jeugd te mogen reizen om voetbalactiviteiten te ontplooien op de sportparken van de gastclubs.

Op 14 mei wordt dus uitsluitsel verwacht. Voor het geval afgelasting toch noodzakelijk blijkt is het VTT een plan B aan het ontwikkelen met het zgn. Thuis-NK waarbij teams niet hoeven af te reizen. Alle op dit moment geplaatst finalisten voor alle categorieen zouden hier kosteloos aan mee mogen doen en de voor het NK betaalde deelnamevergoeding zal als tegoed inzetbaar zijn voor DK’s van het nieuwe seizoen. Meer over het zgn. Thuis-NK maakt het Voetbal Talenten Toernooi later bekend als blijkt dat afgelasting noodzakelijk is. Op dit moment geldt dat 14 mei wordt besloten of een NK haalbaar is onder de dan in juni geldende maatregelen en mogelijkheden geboden vanuit de overheid.