MORGEN (22-04) PERSBERICHT VTT OVER NK’S IN JUNI

Voorzichtige en wellicht zelfs enigszins bemoedigende ontwikkelingen m.b.t. de maatregelen om de corona-pandemie tegen te gaan en de stand van zaken daarmee, zo bleek vandaag bij de persconferentie van de overheid. De nieuwe verlenging van de maatregelen, incl. de mogelijkheid voor kinderen om sporten weer langzaamaan op te pakken onder voorwaarden, gelden nu tot 20 mei. Het is nu zaak waakzaam te zijn en de 1,5 meter regels goed na te leven juist nu er op sommige gebieden enige verlichting komt, anders snijden we ons in de vingers.

De vernieuwde maatregelen tot 20 mei bieden perspectief om de NK’s in juni te kunnen blijven realiseren op basis van aangescherpte 1,5 meter maatregelen (minimaal publiek, aangepaste kantine) en indien nodig aangepaste voetbalvormen voor oudere categorieen. Het VTT komt morgen, 22 april, met een persbericht/statement hierover na intern overleg n.a.v. de persconferentie van de overheid vandaag. Deelnemers aan de NK’s zullen hierover worden geinformeerd.

Let wel: Te allen tijde blijft de gezondheid op nummer 1 staan en zal afgelasting plaats hebben indien noodzakelijk. Tegelijkertijd voelen we de verantwoording om weloverwogen keuzes te maken en aandacht en energie te blijven schenken aan de veranderende omstandigheden en ontwikkelingen de afgelopen en komende periode. We zijn hoopvol maar ook realistisch en zullen alleen een juiste keuze maken: Afgelasting indien dit noodzakelijk blijkt, of doorgang indien dit mogelijk blijkt, eventueel op basis van een 1,5 meter protocol. Medio mei zal daarbij weer een nieuwe evaluatie datum worden bepaald als de overheid bekend maakt hoe de maatregelen zich verder gaan ontwikkelen voor de periode na 20 mei en juni.