NK’S IN DE 1,5 METER-SAMENLEVING: HOE ZIEN DEZE ER UIT?

De overheid zal op 21 april bekend maken tot wanneer de huidige maatregelen i.v.m. de corona pandemie (al dan niet aangescherpt of afgezwakt) worden verlengd. Dan zal wellicht ook al beter duidelijk worden of de NK’s in juni (de eindronden van het seizoen 2019-2020), onder strenge voorwaarden van de 1,5 meter-samenleving, gehouden kunnen worden. Het Voetbal Talenten Toernooi werkt op dit moment aan zo’n 1,5 meter-samenleving protocol. Hoe zal zo’n toernooi er precies uit gaan zien?

Het aantal personen op het sportpark zal sterk gereduceerd worden. Mogelijk zullen alleen spelers en de noodzakelijke begeleiding worden toegestaan op het sportpark.

Het contact tussen de begeleiding en de spelers zal tijdens de wedstrijden tot het minimale worden gereduceerd waarbij desinfectie van de handen zowel voor- als na de wedstrijden een standaard regel wordt. Er is mogelijk aanpassing van het voetbalspel nodig is*.

Ook kunnen er aparte regels gaan gelden voor verblijf in de kleedkamers en aanvullende maatregelen voor verblijf op en om de velden in het algemeen.

Dat de kantine op normale wijze kan blijven functioneren lijkt uitgesloten. Een mogelijkheid is dat teams van te voren hun bestelling plaatsen en op de dag van het NK deze bestelling op verantwoorde wijze kunnen ophalen. De kantine zal wellicht open kunnen blijven maar alleen voor de kleine orders en met een strict 1,5 meter afstand beleid waarij cash betaling niet meer mogelijk is.

De opening- en eindceremonie van het NK zullen ook worden aangepast. Het lijkt erop dat het speelschema wel intact kan blijven al wordt ook onderzocht of het reduceren van het aantal wedstrijden – en dus de duur van het toernooi – naar beneden kan worden bijgesteld.

Het Voetbal Talenten Toernooi is er zich van bewust dat afgelasting een snelle en gemakkelijke keuze is maar dat het ook een verantwoording heeft naar alle deelnemende kinderen en betrokkenen toe om – als het mogelijk en volstrekt verantwoord blijkt – een dergelijk evenement te kunnen blijven aanbieden in een periode waarin het ook voor hen lastig is om minder te kunnen bewegen en spelen**.

De NK’s op basis van een 1,5 meter-samenleving protocol zullen alleen plaats hebben indien de overheid daar de ruimte voor geeft. Bij het bepalen van doorgang van de NK’s wordt alleen gekeken naar het beleid van de overheid m.b.t. het samenscholen van kinderen en de noodzakelijke begeleiding waarbij zorgvuldig overleg plaats heeft met de organiserende verenging.

Op 31 maart gaf het Voetbal Talenten Toernooi al dit persbericht uit en ontwikkelde het 4 scenario’s voor de NK’s, grotendeels gepland in de maand juni.

Op 22 april zal het Voetbal Talenten Toernooi bekend maken of de NK’s zullen worden blijven ingepland of niet en zal er in geval van doorgang meer bekend worden gemaakt over de 1,5 meter-samenleving protocol die dan mogelijk van toepassing zal gaan zijn op de NK’s.

  • *Alternatieve opties indien noodzakelijk zijn voetbal zonder mandekking/direct contact en met enig afstand houden tijdens het spel of alternatieve voetbalspelen. Dergelijke aanpassing zal het verschil betekenen tussen niet kunnen voetballen en wel op een aangepaste wijze kunnen voetballen.
  • **We moeten als samenleving leren leven met de nieuwe regels voor onbepaalde tijd nog, deze implementeren in het dagelijks leven: Samen kunnen we er, als we uiterst voorzichtig omgaan met de omstandigheden, er binnen de door de overheid eventueel gegeven mogelijkheden iets moois van maken.