VTT’S IN OKTOBER EN NOVEMBER UITGESTELD: IN DECEMBER VOORLOPIG MET STRIKTE CORONA-PROOF REGELS

In oktober en november gaan de VTT’s in het land NIET door i.v.m. de door de overheid aangekondigde maatregelen. Alle VTT’s die na deze periode staan gepland vanaf december zullen met strikte handhaving van de nieuwe corona maatregelen worden gehouden. Houdt deze website in de gaten voor eventuele verlenging van de huidige corona maatregelen en de impact daarvan op VTT’s in december.

Deelnemers aan de resterende DK’s in oktober en november worden ge├»nformeerd over de nieuwe inplanning van het DK. Deelnemers aan de DK’s vanaf december zullen – indien deze DK’s wel doorgaan – kunnen rekenen op volledig corona proof toernooien.

Publiek zal niet aanwezig kunnen zijn, wel ouders die als bestuurder van een auto afreizen met het team mee naar de gastclub. Zij zijn samen met de begeleiding van het team welkom.

De kantine zal gesloten zijn. Uw team dient zelf lunch mee te nemen of de gastclub zal op een alternatieve manier lunch aanbieden. Bij het ontvangen van het speelschema krijgen de teams hierover informatie welke mogelijkheden er zijn of dat men van thuis lunch dient mee te nemen.

Het belangrijkste is dat de teams wel hun toernooi kunnen blijven spelen zodra de overheid dit toestaat. Daar waar nodig wordt het draaiboek aangepast, zoals bij de openings- en eindceremonie. Wij vragen u met klem zich te houden aan de onderstaande regels:

1. De welbekende maatregelen zoals afstand houden, niezen of hoesten in de elleboog, geen handen schudden en thuis blijven bij griepverschijnselen gelden natuurlijk als eerste op een VTT.

2. Alleen spelers, begeleiding en ouders die noodzakelijkerwijs meegaan mogen aanwezig zijn op het sportpark. Zij dienen allen bij aankomst op het sportpark zich te registreren en dat dient te gebeuren via 1 lijst met alle namen van de betreffende personen met de contactgegevens van 1 contactpersoon. Een persoon die niet op die lijst staat kan niet aanwezig zijn op het sportpark.

3. Indien er naast deze bekende maatregelen door de gastclub extra maatregelen zijn genomen wordt jullie team hierover ingelicht samen met het bekend maken van het speelschema.

4. Houdt rekening met de mondkapjes plicht die mogelijk zal gelden op het moment van het toernooi.

Alle teams heel veel plezier en succes op het VTT indien het DK doorgaat maar vooral nu thuis ook voor familie, vrienden en collega’s veel gezondheid gewenst!