OVERZICHT NIEUWE EN OUDE LEEFTIJDS CATEGORIEEN

Het NK Jeugdvoetbal hanteert vanaf komend seizoen zowel de oude als nieuwe aanduidingen van de leeftijds categorieen, dus zowel de bekende F t/m A categorieen en de nieuwe ‘Onder..’ categorieen.

Het komt allemaal op hetzelfde neer, alleen worden binnen een oude categorie nu twee subcategorieen gemaakt, wat we altijd eerste- en tweede jaars noemden. De KNVB stelt zich ten doel om competities aan te gaan bieden speciaal voor eerste- of tweede jaars, en dat acht men makkelijker met bv. Onder 12 en Onder 13. Dat komt in dit geval neer op eerstejaars D pupillen en tweedejaars D pupillen.

In dit schema kun je goed zien welke oude en nieuwe categorieen elkaars gelijken zijn en bij welk DK (districtskampioenschap) van het NK Jeugdvoetbal je jouw team kan inschrijven, of je nu in oude of nieuwe categorieen denkt. Ook wordt er in dit schema aangegeven welke klassen welkom zijn. De klassen – zoals eersteklasse of derde divisie – blijven gewoon bestaan uiteraard:

Nieuwe opzet categorieen-2