NIEUWE ORGANISATIE STRUCTUUR VOETBAL TALENTEN TOERNOOI IN DE PEN

Na 13 jaar van ontwikkeling van de welbekende Voetbal Talenten Toernooien in het land van 1 toernooi voor de inmiddels klassieke ‘D pupillen’ naar liefst 60 tot 70 toernooien van Noord naar Zuid en West naar Oost in het prachtige oranje voetballand Nederland – voor O8 t/m O17 teams, meiden en jongens – lijkt de tijd voor meer decentralisatie nabij: Meer autonomie bij de districten in de uitvoering van de toernooien o.l.v. een eigen districts-manager per elk van de 6 klassieke voetbal districten Noord, Oost, West I, West II en Zuid I en Zuid II.

Door te decentraliseren onder het motto ‘van en voor de Nederlandse voetbalverenigingen’ kunnen de cultuur en de sterke krachten van een specifiek district meer hun stempel drukken op de wijze hoe het Voetbal Talenten Toernooi – binnen de centrale kaders – gestalte krijgt in het eigen district. Daarbij zijn jaarlijkse districtsbijeenkomsten beter mogelijk, om te reflecteren op nieuwe voetbal ontwikkelingen zoals de nieuwe categorie namen (inmiddels goed en wel doorgevoerd) maar ook recenter de introductie van nieuwe spelvormen – en uiteraard de ontwikkeling van het landelijke Voetbal Talenten Toernooi.

Daarnaast is er de belangrijke ontwikkeling van het thema ‘ de gezonde voetbalkantine’ dat al vanaf 2004 door het Voetbal Talenten Toernooi werd ingezet en het sportiviteitskampioenschap waar veel gewicht aan wordt gegeven binnen het sportieve toernooi dat nog steeds altijd en op alle locaties met het Wilhelmus wordt geopend vanwege het nationale karakter van het Voetbal Talenten Toernooi.

Vanaf begin 2017 ontvangen betrokken partijen meer informatie over de aanstaande decentralisatie en de mogelijkheden die dit geeft voor enthousiaste voetballiefhebbers en voetbalverenigingen in Nederland.