Contact

algemene email: contact@voetbaltalententoernooi.nl

VTT ORGANISATIE

Dhr. Marcel Mans
landelijk manager | vtt@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Ferry Los
districtsmanager Noord
whatsapp: 06-34865383 | noord@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Jeroen Neuhaus
districtsmanager Oost
whatsapp: 06-34865383 | oost@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Ferry Los
districtsmanager West I
whatsapp: 06-13840709 | west1@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Marcel Mans
districtsmanager West II
whatsapp: 06-26873805 | west2@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Marcel Mans
districtsmanager ZuidĀ I
whatsapp: 06-26873805 | zuid1@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Marcel Mans
districtsmanager Zuid II
whatsapp: 06-26873805 | zuid2@voetbaltalententoernooi.nl

Nabestellingen sportprijzen | anja@voetbaltalententoernooi.nl

Dhr. Rob Eisma
manager design en drukwerk